Společnost HT Steel zahájila v srpnu 2020 realizaci ocelových konstrukcí, obvodového a střešního pláště včetně veškerých výplní otvorů a světlíků na nově budovaném japonském výrobním závodu SANKO GOSEI v Kolíně v průmyslové zóně Ovčáry pro společnost TAKENAKA v objemu přibližně 22 mil. Kč. SANKO GOSEI se zaměřuje na výrobu plastových dílů a komponentů pro automobilový průmysl. Z tohoto závodu se budou dodávat díly místnímu závodu TPCA. Plánovaná výrobní plocha je 5.200 m2.